Thước Kéo 5m - Màu Xanh Lá
Thước Kéo 5m - Màu Xanh Lá
Thước Kéo 5m - Màu Xanh Lá
Thước Kéo 5m - Màu Xanh Lá
Thước Kéo 5m - Màu Xanh Lá
Thước Kéo 5m - Màu Xanh Lá
Thước Kéo 5m - Màu Xanh Lá
Thước Kéo 5m - Màu Xanh Lá
5% Giảm

Thước Kéo 5m - Màu Xanh Lá

Nơi bán:fahasa.comfahasa.com

38.500đ

36.575đ
Sản phẩm tốt nhất giữa các web:
Mô tả sản phẩm

Thước Kéo 5m

Sản phẩm với tỉ lệ 2 mặt, dễ quan sát

Thang đo quan sát thuận tiện

Đo lường bắt đầu từ số 0

Sản phẩm đẹp và thuận tiện mang theo

Đánh giá của người dùng (0)
(Đang cập nhật)