Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)
Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)

Hộp 10 que test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold)

5
1 Đánh giá
3 Đã bán
Nơi bán:shopee.vnshopee.vn
515.000đ
Sản phẩm tốt nhất giữa các web:
Mô tả sản phẩm
Kit Test nhanh Covid-19 SARS CoV-2 Antigen Rapit Test Kit (Collodial Gold) là dạng kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên được dùng để phát hiện định tính nhanh chóng và hiệu quả kháng nguyên SARS CoV-2 trong mẫu tăm bông được lấy từ khoang mũi, hầu họng hoặc mũi họng. Là thiết bị xét nghiệm có hiệu quả nhanh chỉ trong vòng 15 phút. Sản phẩm được Bộ Y Tế cấp phép sử dụng. Theo báo cáo lâm sàng từ CDC địa phương: - Độ nhạy là: 97,14% - Độ đặc hiệu là: 100% - Tổng tỷ lệ chính xác là: 99, 68% Loại sản phẩm: Test nhanh kháng nguyên COVID-19 Đọc kết quả trong 15-20 phút
Đánh giá của người dùng (0)
(Đang cập nhật)